• BIST 9167.91
  • Altın 2064.244
  • Dolar 31.3312
  • Euro 33.8607
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C

Av: SERRA TAŞKÖPRÜ:'' KİŞİYİ YOK SAYMAK MANİPÜLASYONDUR''

Av: SERRA TAŞKÖPRÜ:'' KİŞİYİ YOK SAYMAK MANİPÜLASYONDUR''
Ödüllü Yazar Av: Serra Taşköprü'nün yeni çıkan kitabı ''Sessiz Manipülasyon Yoluyla İşlenen Suçlar ve Yasal Boyut'' Kitabıyla ilgili Röportajlarımız devam ediyor.

Özgür İstanbul:Manipülasyon ve Sessiz Muamele nedir? Zararları nelerdir?

Av:Serra Taşköprü:Manipülasyon Türkçe karşılığı yönlendirmedir. Ayrıntıya girersek bu durum her tür ilişkide ve her tür kişilik yapısında görülebilmektedir. Hepimiz farkında olmadan bazılarımız bilinçli  bir şekilde karşımızdaki kişi ya da kişilerin manipüle olmasına neden oluruz. Bir kişi birden fazla kişiyi ya da topluluğu bilinçli olarak manipüle edebilir ya da birden fazla kişi ya da bir topluluk karşısındaki kişiyi bilinçli manipüle edebilir. Kişilerarası, topluluklararası, toplumlararası, uluslararası her alanda kişilik yapısı, din, ırk, cinsiyet, öğrenim düzeyi, renk, yaş, millet gibi hiçbir ayırım gözetmeden uygulanabilmektedir.

Bilinçli olan uygulayıcıların belli bazı amaçları güttüğü gözardı edilmemelidir. Bazen tek bazen birden fazla amaç güdebilen uygulayıcılar güttükleri amaçlara ulaşmada aynı zamanda machiavellique bir anlayışa da yani bir amaca ulaşmada her şey mubahtır fikrinde olup bu tip bir anlayışa da sahip olabillirler.

Özgür İstanbul:Kişiden Çıkar Sağlamak Manipülasyon mudur?

Av:Serra Taşköprü:Ben çıkarı ikiye ayırarak kavram olarak olumlu ve olumsuz çıkar olarak değerlendirmekteyim. Tüm insanlar emek vererek ya da vermeyerek belli kişileri ya da şeyleri kazanmayı, elde etmeyi isterler.  Bazılarımız bir kazanım elde etmek için zarar vermeyi de göze alırlar. İşte burada olumsuz çıkar kavramı ortaya çıkacaktır. Ancak zarar vermeden edinilecek kazanımlar bizleri olumlu çıkar peşinde kişiler içerisine sokacaktır.

Özgür İstanbul:Sizin Kitabınız Hangi Manipülasyonu Ele Alıyor?

Av:Serra Taşköprü:Manipülasyon her ne kadar ikiye ayrılsa da ikiden fazla ayırım yapılması gerekmektedir. Benim kitabımda bahsettiğim duygusal yani psikolojik manipülasyondur. Önemli ama gereken önemin verilmediği, çoğumuzun korktuğu, kaçındığı, huzursuz ve rahatsız olduğu konulardan biridir özellikle duygusal yani psikolojik manipülasyon. İnsanların bazıları taktiklerinin ki manipülasyonlar bir tür taktiktir açığa çıkmasını istememektedirler. Taktik tanımlandığının dışında gündelik yaşamda çoğu insanın iyi ya da kötü niyetli uyguladığı manipüle edici yani yönlendirici psikolojik yani duygusal bazda da birtakım eylemler ve söylemlerdir. Taktik kavramının da tanımlamasının genişletilmesi gerekmektedir.

Manipülasyon sonucu bir kişiyi delirtmek ya da intihara, kasten adam öldürmeye azmettirme suçları da işlenebilmektedir. Azmettirme suçların manevi unsurlarındandır. Suçları fiili olarak işlemekten farksızdır.

Çeşitli manipülasyon teknikleri var olmakla biri dışında hepsi aktif eylem ve ifade gerektirmektedir. Bu aktif eylemlerin ve ifadelerin hukuki, psikolojik, felsefi, psikiyatrik, sosyolojik bağlamlarda değerlendirilmesi çıkacak ikinci kitabım olacak olan MANİPÜLASYONLARIN İNSAN VE TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ve HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ adlı kitabımla ortaya konacaktır.

İlk kitabım olan HESAPLANMIŞ SESSİZ MANİPÜLASYON YOLUYLA İŞLENEN SUÇLAR ve YASAL BOYUT manipülasyon tekniklerinden SESSİZ MUAMELEyi yani benim deyişimle SESSİZ ŞİDDETi ele almaktadır.Sessiz Muamele ise sessizliğin manipüle eden yani yönlendiren halidir. Sessizlikle birçok suç işlenebilmekte ve maruz kalan birçok suça sürüklenebilmektedir. Sessizliğin bir tür psikolojik manipülasyon olarak kullanılması uygulayıcının maruz kalana ya da kalanlara her tür zararı verebilmesini de beraberinde getirebilir (maddi, cinsel, fiziksel, psikolojik, zihinsel (akli) zararlar). Maruz kalanlarda psikiyatrik tanısı olanlarla olmayanlar ayırımı yapamayacak duruma kadar gelinmesinin sözkonusu olabileceği türden akıl ve ruh sağlığı yerinde diye tanımlanabilen kişilerin de akıl ve ruh sağlıklarında ciddi bozulmalar da meydana gelebilmektedir. Belirsizlik içinde kalan maruz kalanlar ne olup bittiğini anlamaya çalışırken kendilerini bulurlar ve belirsizlik öfke, endişe, kaygı, huzursuzluk, sıkıntı, korku gibi duygularla maruz kalanları bırakarak bir süre sonra uygulayıcının ya da uygulayıcıların telaşa kapılarak şüphecilik göstermesi de sözkonusu olabilmektedir. Bu türden olumsuz duyguların varlığı maruz kalanların davranışlarına da hızlı iniş çıkış ve değişimler olduğundan duygularda ve çoğunlukla her tür olumsuz duygu aynı anda başgösterdiğinden maruz kalanların çoğu zaman davranışlarını kontrol etme ve yönetme yetisi çoğunlukla ortadan kalkacak ya da azalacaktır. Davranışlarını kontrol edemeyen çoğu maruz kalan başta hakaret suçu olmak üzere uygulayıcıyla yakınlık ve uygulayıcı ile ilgili sahip olduğu bilgi düzeyine göre birkaç suçu birden işleyebilecek mağdurken sanık konumuna girebilecektir. Her suç teşkil eden eylem maalesef ki adli olaya dönüşüp yargılama yapma şansı doğmamaktadır. Ki üstelik sessizlik bazen suç aracı olarak kullanılsa da suç aracı olarak nitelendirilmeyen (pasif yani eylemsizlik olarak her ne kadar nitelendirilse de pasif bir eylemden bahsetmek mümkün olmakla) sessizlik yasalarda yer almamaktadır.

yvv.jpg

Özgür İstanbul: Kişiyi Yok Saymak Manipülasyona Girer mi?

Av:Serra Taşköprü:Sessiz Muamele derken sadece susmak ya da sessiz kalmaktan bahsetmemekteyim. Yoksaymak, kaale almamak, muhatap olmamak gibi sadece sessizlikle değil de davranış biçimi, birtakım jestler ve mimiklerin ortaya konuşu ya da hiçbir jestin ve mimiğin olmayışı, beden dilince reddetme, sırt dönme gibi bazı tutumların da sessizlikle beraber de bulunabileceği gözardı edilmemelidir.

Özgür İstanbul: Manipülatör hangi amaçla zarar verir? Manipülatörün bu davranışı altında ne yatıyor?

Manipülatörün ya da manipülatrisin bazen bir bazen iki bazen de birkaç amacı birden güttüğünü söylemek yanlış olmayacaktır. Manipülasyonun sırf karşısındakinin zarar görmesinden haz duyan psikolojik  bağlamda sadist bir kişilikten tutun da gayet zeki  ve sağlıklı birinin  sırf maddi ve veya manevi çıkarı için de uygulanabildiği gerçeği sözkonusudur. Çoğunlukla sessizlik silahı kullanımı çocukluk dönemindeki kendisine uygulanmış sessizliğin örnek alınmasıyla ya da çocukluk döneminde kendiliğinden, çocuğun elde ettiği kazanımları görerek artık bu davranışın kişilik özellikleri içerisine yerleşmesine kadar geniş bir yelpaze vardır. Elbette sonradan da öğrenilebilir. Ki bizler bunu farketmeden yani hesaplamadan bilinçsizce iyiniyetle karşımızdakinin manipüle olabileceği bize ve hatta çevremize zarar verebileceğini düşünmeden uygulayabilmekteyiz. Kah yoğun olduğumuz için kah cevap vermek ya da konuşmak  istemediğimiz için ya da muhattap olmamak için vs. .

Sessizliği silah  olarak kötüniyetli kullanan uygulayıcılar ise maruz kalanlara karşı duyarsız gözüken ancak aşırı duyarlı yani maruz kalanları bir ya da birkaç amacı uğruna aşırı dikkate almış hesaplayarak maruz kalanlara

odaklanmış kişilerdir. Pusuda ya da kamuflaj yapmış avını bekleyen bir avcı gibi. Esasen maruz kalanlar çoğunlukla araçtır. Amaç araç olan maruz kalanların üstünden elde edilecek bir olumsuz çıkardır..

Özgür İstanbul: Mağdur kişiler en çok hangi alanda tacizlere maruz kalır?

Av:Serra Taşköprü:Mağdur kişiler en çok ikili her tür ilişkide Cinsel Taciz’e ve işyerlerinde Mobbing denen Psikolojik Taciz’e maruz kalır.

Özgür İstanbul: Psikolojik tacizin sebepleri nelerdir hangi alanları kapsar?

Av:Serra Taşköprü:Psikolojik tacizin yani mobbingin sebepleri çoklu olmakla işyerlerini kapsamaktadır. Ancak psikolojik taciz bir bakıma duygusal taciz de sayılacağından duygusal yönde yapılacak tüm olumsuz yönlendirmeler yani manipülasyonlar psikolojik taciz kapsamına girmektedir. Sessiz Şiddet, cinsel taciz yanısıra psikolojik tacizi de kapsamaktadır. Her alanda ve her tür ilişkide görülebilen bu tip bir taciz olumsuz manipülasyonun, buradaki sessiz yani pasif manipülasyonun bir ürünüdür. Tahrik yani kışkırtma, aleyhe kullanılacak delil elde etme, mağdur rolü oynayarak çevreye suçlu ve/veya hasta gösterme, muhakemeyi bozarak iradeyi zayıflatma, maddi ve/veya manevi olumsuz çıkar sağlama, cezalandırma, işten çıkılmasını sağlama gibi sebeplerle uygulanmaktadır.

Özgür İstanbul:Maniplütaörler hangi amaç doğrultusunda bu eylemleri gerçekleştirir?

Av:Serra Taşköprü:Tek Çare Manipülasyonu, Tek Çare Benim Manipülasyonu’dur. Özellikle garantörlerin yani anne-baba gibi ebeveynlerin, öğretmenlerin, hekimlerin vs. kendilerine bağımlı kılmak için bazılarının uyguladıkları manipülasyon türüdür. Bu tür bir manipülasyon, sessiz manipülasyonla da beraber uygulanabilmektedir.

Maddi ve/veya manevi olumsuz çıkar sağlama en başta gelen amaçtır. Bununla birlikte dediklerini yaptırabilmek için de bir yöntem olarak kullanılır vs.

Özgür İstanbul: TCK da bu suçlara yönelik herhangi bir yaptırım varmı dır?

Av:Serra Taşköprü:Maalesef Türkiye’de kanunlarda buradaki çoğu eylem suç sayılsa da manipülasyonlar suç silahı olarak görülüp yasalarda yer almamaktadır.

10 Bu kitabı yazma amacınız nedir? Her manipülasyon suç teşkil eder mi?

Bu kitabı yazma amacım varolanı keşfedip gözler önüne sermekti. Bu kitap cesaret ve risk işiydi. Hala cesaret istemekte ve risk taşımakta. Manipülasyonları ben başka bir şekilde 2’ye ayırıyorum: Olumlu Manipülasyonlar ve Olumsuz Manipülasyonlar. Olumsuz Manipülasyonların hepsinin suç silahı yani aracı olarak değerlendirilmesi ve birçok suça sebebiyet vermesinin sözkonusu olduğunun tespitinin yapılarak yasalarda yani kanunlarda yer alması gerekmektedir.

Özgür İstanbul: Mağdur kişi kendisine yönelik yapılan manipülasyonu nasıl fark eder ve nereye başvurmalıdır?

Av: Serra Taşköprü:Kitabımdaki soruları çözmeli ve uğradığını düşünüyorsa mutlaka Devlet Hastaneleri’nde de bulunan terapi birimlerine başvurmaları ve terapi görmeleri gerekmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür İstanbul | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.