• BIST 11064.85
  • Altın 2556.417
  • Dolar 33.0765
  • Euro 36.0512
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 24 °C

AV. SERRA TAŞKÖPRÜ;''SESSİZ MANİPÜLASYON MARUZ KALANA SUÇ İŞLETİR''

AV. SERRA TAŞKÖPRÜ;''SESSİZ MANİPÜLASYON MARUZ KALANA SUÇ İŞLETİR''
Ödüllü  Av. Serra Taşköprü'nün mağdurlara yönelik yazdığı kitabı ''Sessiz Manipülasyon Yoluyla İşlenen Suçlar ve Yasal Boyut'' la ilgili gazetemize önemli açıklamalarda bulundu.

Taşköprü; Gazetemize yaptığı açıklamasında Manipülasyon yoluyla bir çok suçların işlenebileceğini belirterek bunun TCK’da suç sayılmadığını ifade etti.Taşköprü toplumda çok fazla yaygın olmayan Manipülasyon'un tüm dünyayı ve ilişkileri etkileyerek zarar verdiğini belirtti.

11.jpg

Av. Serra Taşköprü Manipülatörlerin amaçlarının uygulayıcıya şiddet başta olmak üzere taciz,maddi manevi  çıkar sağlamak ve  kurbanı kendine bağımlı hale getirmek için uyguladıklarını vurguladı. 

Av. Serra Taşköprü; Maniplüsyon’un son zamanlarda ülkemizde duyulan ancak çok fazla bilinmeyen bir kavram olduğunu vurgulayarak; bu kavramların çok önemli olduğunu ve  suç işleme, suça sürükleme yöntemi olarak ciddi anlamda tahrik edici ve yanıltıcı olduğunu fark ettiğini söyledi.

Özgür İstanbul Gazetesi; Kısaca Kendinizden Bahsedebilirmisiniz?

Av. Yazar Serra Taşköprü;9 Nisan 1980 İstanbul’da doğdum. İlkokulu, Kadıköy´de Bahariye İlkokulu’nda okudum. Daha sonra Beyoğlu’nda Sainte Pulchérie Fransız Kız Ortaokulu ve Kadıköy’de bulunan İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi’ni bitirdim.Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği’nde eğitimine bir süre devam ederek Maltepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nden 2004 yılında mezun oldum.2006’da İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak avukatlığa başladım. Bir süre İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi üyesi olarak aktif çalıştım. Türkiye Basın Birliği’nden 2018´de hayvan hakları avukatı olarak ödül aldım. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü’nde öğrenci olup Adli Bilimci adayı olarak öğrenim görmekteyim.

Özgür İstanbul Gazetesi; Manipülasyon ve Sessiz Muamele nedir? Zararları nelerdir?

Av. Serra Taşköprü; Manipülasyon Türkçe karşılığı yönlendirmedir. Ayrıntıya girersek bu durum her tür ilişkide ve her tür kişilik yapısında görülebilmektedir. Hepimiz farkında olmadan bazılarımız bilinçli  bir şekilde karşımızdaki kişi ya da kişilerin manipüle olmasına neden oluruz. Bir kişi birden fazla kişiyi ya da topluluğu bilinçli olarak manipüle edebilir ya da birden fazla kişi ya da bir topluluk karşısındaki kişiyi bilinçli manipüle edebilir. Kişilerarası, topluluklararası, toplumlararası, uluslararası her alanda kişilik yapısı, din, ırk, cinsiyet, öğrenim düzeyi, renk, yaş, millet gibi hiçbir ayırım gözetmeden uygulanabilmektedir.

Bilinçli olan uygulayıcıların belli bazı amaçları güttüğü gözardı edilmemelidir. Bazen tek bazen birden fazla amaç güdebilen uygulayıcılar güttükleri amaçlara ulaşmada aynı zamanda machiavellique bir anlayışa da yani bir amaca ulaşmada her şey mubahtır fikrinde olup bu tip bir anlayışa da sahip olabillirler.

Ben çıkarı ikiye ayırarak kavram olarak olumlu ve olumsuz çıkar olarak değerlendirmekteyim. Tüm insanlar emek vererek ya da vermeyerek belli kişileri ya da şeyleri kazanmayı, elde etmeyi isterler.  Bazılarımız bir kazanım elde etmek için zarar vermeyi de göze alırlar. İşte burada olumsuz çıkar kavramı ortaya çıkacaktır. Ancak zarar vermeden edinilecek kazanımlar bizleri olumlu çıkar peşinde kişiler içerisine sokacaktır.

Manipülasyon her ne kadar ikiye ayrılsa da ikiden fazla ayırım yapılması gerekmektedir. Benim kitabımda bahsettiğim duygusal yani psikolojik manipülasyondur. Önemli ama gereken önemin verilmediği, çoğumuzun korktuğu, kaçındığı, huzursuz ve rahatsız olduğu konulardan biridir özellikle duygusal yani psikolojik manipülasyon. İnsanların bazıları taktiklerinin ki manipülasyonlar bir tür taktiktir açığa çıkmasını istememektedirler. Taktik tanımlandığının dışında gündelik yaşamda çoğu insanın iyi ya da kötü niyetli uyguladığı manipüle edici yani yönlendirici psikolojik yani duygusal bazda da birtakım eylemler ve söylemlerdir. Taktik kavramının da tanımlamasının genişletilmesi gerekmektedir.

Manipülasyon sonucu bir kişiyi delirtmek ya da intihara, kasten adam öldürmeye azmettirme suçları da işlenebilmektedir. Azmettirme suçların manevi unsurlarındandır. Suçları fiili olarak işlemekten farksızdır.

Çeşitli manipülasyon teknikleri var olmakla biri dışında hepsi aktif eylem ve ifade gerektirmektedir. Bu aktif eylemlerin ve ifadelerin hukuki, psikolojik, felsefi, psikiyatrik, sosyolojik bağlamlarda değerlendirilmesi çıkacak ikinci kitabım olacak olan Manipülasyonların İnsan ve Toplum Üzerindeki Etkisi ve Hukuki Değerlendirmesi  adlı kitabımla ortaya konacaktır.İlk kitabım olan Hesaplanmış Sessiz Manipülasyon Yoluyla İşlenen Suçlar ve Yasal Boyut manipülasyon tekniklerinden ''Sessiz Muamele''yi yani benim deyişimle Sessiz Şiddeti ele almaktadır.

Sessiz Muamele ise sessizliğin manipüle eden yani yönlendiren halidir. Sessizlikle birçok suç işlenebilmekte ve maruz kalan birçok suça sürüklenebilmektedir. Sessizliğin bir tür psikolojik manipülasyon olarak kullanılması uygulayıcının maruz kalana ya da kalanlara her tür zararı verebilmesini de beraberinde getirebilir (maddi, cinsel, fiziksel, psikolojik, zihinsel (akli) zararlar). Maruz kalanlarda psikiyatrik tanısı olanlarla olmayanlar ayırımı yapamayacak duruma kadar gelinmesinin sözkonusu olabileceği türden akıl ve ruh sağlığı yerinde diye tanımlanabilen kişilerin de akıl ve ruh sağlıklarında ciddi bozulmalar da meydana gelebilmektedir. Belirsizlik içinde kalan maruz kalanlar ne olup bittiğini anlamaya çalışırken kendilerini bulurlar ve belirsizlik öfke, endişe, kaygı, huzursuzluk, sıkıntı, korku gibi duygularla maruz kalanları bırakarak bir süre sonra uygulayıcının ya da uygulayıcıların telaşa kapılarak şüphecilik göstermesi de sözkonusu olabilmektedir. Bu türden olumsuz duyguların varlığı maruz kalanların davranışlarına da hızlı iniş çıkış ve değişimler olduğundan duygularda ve çoğunlukla her tür olumsuz duygu aynı anda başgösterdiğinden maruz kalanların çoğu zaman davranışlarını kontrol etme ve yönetme yetisi çoğunlukla ortadan kalkacak ya da azalacaktır. Davranışlarını kontrol edemeyen çoğu maruz kalan başta hakaret suçu olmak üzere uygulayıcıyla yakınlık ve uygulayıcı ile ilgili sahip olduğu bilgi düzeyine göre birkaç suçu birden işleyebilecek mağdurken sanık konumuna girebilecektir. Her suç teşkil eden eylem maalesef ki adli olaya dönüşüp yargılama yapma şansı doğmamaktadır. Ki üstelik sessizlik bazen suç aracı olarak kullanılsa da suç aracı olarak nitelendirilmeyen (pasif yani eylemsizlik olarak her ne kadar nitelendirilse de pasif bir eylemden bahsetmek mümkün olmakla) sessizlik yasalarda yer almamaktadır.

Sessiz Muamele derken sadece susmak ya da sessiz kalmaktan bahsetmemekteyim. Yok saymak, kaale almamak, muhatap olmamak gibi sadece sessizlikle değil de davranış biçimi, birtakım jestler ve mimiklerin ortaya konuşu ya da hiçbir jestin ve mimiğin olmayışı, beden dilince reddetme, sırt dönme gibi bazı tutumların da sessizlikle beraber de bulunabileceği gözardı edilmemelidir.

Özgür İstanbul Gazetesi;Manipülatör hangi amaçla zarar verir? Manipülatörün bu davranışı altında ne yatıyor?

Manipülatörün ya da manipülatrisin bazen bir bazen iki bazen de birkaç amacı birden güttüğünü söylemek yanlış olmayacaktır. Manipülasyonun sırf karşısındakinin zarar görmesinden haz duyan psikolojik  bağlamda sadist bir kişilikten tutun da gayet zeki  ve sağlıklı birinin  sırf maddi ve veya manevi çıkarı için de uygulanabildiği gerçeği sözkonusudur. Çoğunlukla sessizlik silahı kullanımı çocukluk dönemindeki kendisine uygulanmış sessizliğin örnek alınmasıyla ya da çocukluk döneminde kendiliğinden, çocuğun elde ettiği kazanımları görerek artık bu davranışın kişilik özellikleri içerisine yerleşmesine kadar geniş bir yelpaze vardır. Elbette sonradan da öğrenilebilir. Ki bizler bunu farketmeden yani hesaplamadan bilinçsizce iyiniyetle karşımızdakinin manipüle olabileceği bize ve hatta çevremize zarar verebileceğini düşünmeden uygulayabilmekteyiz. Kah yoğun olduğumuz için kah cevap vermek ya da konuşmak  istemediğimiz için ya da muhattap olmamak için vs. .

Sessizliği silah  olarak kötüniyetli kullanan uygulayıcılar ise maruz kalanlara karşı duyarsız gözüken ancak aşırı duyarlı yani maruz kalanları bir ya da birkaç amacı uğruna aşırı dikkate almış hesaplayarak maruz kalanlara odaklanmış kişilerdir. Pusuda ya da kamuflaj yapmış avını bekleyen bir avcı gibi. Esasen maruz kalanlar çoğunlukla araçtır. Amaç araç olan maruz kalanların üstünden elde edilecek bir olumsuz çıkardır.

Özgür İstanbul Gazetesi; Birey hangi noktada tehlike altına girer?

Av. Serra Taşköprü; Sessiz manipülasyona başlayan uygulayıcı sessizliğine başladığı andan kısa süre sonra maruz kalmaya başlayan tehlikeye girecektir. Neden mi? Çünkü bir süre sonra belirsizlik başlayacak ve maruz kalanların duygudurumu olumsuz yönde değişmeye başlayacaktır. Öfke, korku, kaygı gibi tüm oolumsuz duygular zaten en başta  bu tip duygulara sahip kişileri rahatsız eden duygulardır. Ru duyguların neredeyse hepsini belirsizlik karşısında taşımaya başlayan maruz kalanlar rahatsız olacak ve rahatsız olduklarından uygulayıcıları da sözde rahatsız etmeye başlayacaklardır.

Özgür İstanbul Gazetesi;Boşanmaların Sessiz Manipülasonlarla  bir bağlantısı var mıdır?

Av. Serra Taşköprü;Sessizlik Manipülasyonu dahil tüm manipülasyonların boşanma nedenlerinden olması da gerekmektedir. Tabii ki bağlantısı vardır ancak kanıt sorunu ve yeteri kadar bilinmeyişi çoğumuzun önemsemeyişi ancak aşırı önemli ve tehlikeli de olabildiği farkedilerek yasal çerçevede de bağlantı kurulmalıdır.

Özgür İstanbul Gazetesi;Mağdur yani kurban neden manipülatörün etkisi altına girer?

Av. Serra Taşköprü;Herkesin birden çok hayatı olur. Aile hayatı, iş hayatı, okul hayatı, özel hayat ve sosyal hayat. Bu hayatlardan birinde ya da birkaçında duygusal bağ kurduğumuz ya da hayatımızda önemli yeri olan insanlarla karşı karşıya geliriz. Bazı koşullarda ise çaresiz diğer o koşullardaki kişilerle irtibatta kalmak zorunda oluruz. İşte tam da bu noktada sessizlik manipülasyonu ciddi tehlike, zarar ve hatta suç yaratır.

Ögür İstanbul Gazetesi; Sessiz Manipülasyona Uğrayan Mağdurlar Nereye Başvurmalıdır?

Av. Serra Taşköprü;Daha ayrıntılı bir bilgi edinilebilmesi için kitabımızı öneriyorum. Ondan sonra bir uzmandan bu yaşam koçu değil, yaşam koçu esasında Psikologlar ve Pskiyatristlerdir. Bir psikiyatri Hekiminden yada bir Klinik Psikologdan  veya Uzman Psikolog dan faydalanmalarını ve terapi görmelerini tavsiye ederim. Eğer maddi durumları müsait değilse Devlet Hastaneleri’nde yada bazı ruh sağlığı ile ilgili hastanelerde terapi bölümleri var. Terapi servislerinden faydalanmalarını öneriyorum.

Özgür İstanbul Gazetesi; Manipülatör neden karşısındakine şiddet uygular bu kişilik yapısı mıdır?

Av. Serra Taşköprü; Manipülasyonda akıl hastalığından çok yani bildiğimiz kişilik yapılanması yada Psikiyatride ki bazı kişilik bozuklukları kategorisine giren kısmı ortaya koyabiliriz. Narsistik kişilik bozukluğu yapılanması yada pasif agresif bozukluğunda örneğin görülebilir.

Tabi ki, bu grubu bununla gruplandırmamak lazım. Çünkü her türlü ilişkide görüldüğü için sağlıklı bildiğimiz bireyler yani herhangi bir kişilik sorunu çok ta yaşayamayan kişiler yâni psikiyatrik tanısı olmayanlarda uygulayabilir. Psiyatrik tanısı olmayanlarda uygulayabildiği için tüm dünyayı ve tüm ilişkileri kapsıyor. Ben sadece kişilik bozukluğu Psikiyatrik olursa diye bir değerlendirme yaptım.

Bazen farkında olmadan bende yapabiliyorum. Yani burada  hasaplanmışlıkla yada zarar verme düşüncesiyle değil de    bazen bunu tercih edebiliyoruz. Yani bazen karşımızdaki kişiyi farkında olmadan manipüle etmiş oluyoruz. Yada karşı tarafın öfkelenip hakaret etmesine yol açabiliyoruz. Bazıları da tabi ki hesaplayarak yapıyor.Manipülatör bunu  maddi manevi çıkar sağlamak için yapar. Cinsel taciz için olabilir. Psikolojik taciz için Mobbing için olabilir.

RÖPORTAJIMIZ DEVAM EDECEK

Röportaj; Hatice ODABAŞ

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür İstanbul | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.